Controle voertuigidentificatienummer (VIN)


Voordat wij überhaupt aan de keuring mogen beginnen, moeten we de juiste identiteit vaststellen van het voertuig aan de hand van het VIN. Het VIN moet in overeenstemming zijn met het kentekenregister en voertuig. Als blijkt dat het VIN niet klopt, niet te controleren is of niet juist is aangebracht, mogen wij het voertuig niet keuren, niet afmelden, ook niet als afgekeurd. Hoe stellen wij vast of het VIN aan alle eisen voldoet die zijn vastgelegd in de regelgeving? Het belangrijkste is dat het in het chassis, frame of soortgelijke structuur is ingeslagen en daarbij goed leesbaar is. Soms is te zien dat af fabriek een dubbele VIN is ingeslagen. Als er daarvan één goed leesbaar is, is dat acceptabel. De plaats van het ingeslagen VIN is geen controlepunt meer. Het gaat erom dat de identiteit van het voertuig voor de APK juist is. Kunnen wij de juiste identiteit niet vaststellen, dan is controle in het kentekenregister niet mogelijk. Zodoende kunnen we dan niet vaststellen of dit het juiste voertuig is en mogen wij geen APK-keuring uitvoeren. De klant wordt dan verwezen naar de RDW en krijgt geen APK-rapport. De afbeelding geeft de meest gangbare plaatsen van het VIN aan. (BRON: RDW)