Duurzame mobiliteit


RDW publiceerde onlangs vijf vragen over duurzame mobiliteit:

Mobiliteit is van vitaal belang voor onze economie en samenleving. Maar al dat verkeer heeft ook een keerzijde als het gaat om het klimaat en milieu. Duurzame mobiliteit staat daarom hoog op de agenda.

1. Hoe stimuleert de RDW duurzame mobiliteit?
De RDW draagt bij aan het behalen van klimaatdoelstellingen en de Europese regelgeving over schone lucht. Samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft de RDW drie thema’s gekozen waar op korte termijn veel winst te behalen is: betere banden, slimmer parkeren en milieuzones in de stad.

2. Hoe helpt bandenspanning?
Het zijn misschien wel de 4 belangrijkste onderdelen van een auto: de banden. Omdat de motoren steeds schoner worden, hebben de banden relatief een steeds groter aandeel in de luchtvervuiling. De RDW maakt burgers bewust van de invloed van bandenspanning op het verbruik van de auto en dus op de uitstoot. Uit onderzoek blijkt dat maar liefst zestig procent met te zachte banden rijdt. Regelmatig checken (ten minste elke twee maanden) en op spanning brengen, bespaart flink op brandstof en slijtage.

3. Wat is slim parkeren?
Als we weten welke parkeerplekken er vrij zijn, kan er snel en efficiënt een parkeerplaats worden gevonden. Dit is mogelijk met open data en het Nationaal Parkeer Register (NPR), beheerd door de RDW. De database van alle betaalde parkeerplekken, carpoolplaatsen en P+R-locaties. Als we die koppelen aan de actuele bezetting, kunnen partijen als TomTom en Google deze informatie verwerken in hun systemen. Zo kunnen automobilisten snel en efficiënt een parkeerplaats vinden. Resultaat: minder CO2-uitstoot, betere luchtkwaliteit en minder brandstofkosten. En ook meer veiligheid op de weg – omdat bestuurders minder lang zoekend om zich heen moeten kijken.

4. Wat zijn de plannen voor milieuzones?
Veel gemeenten zoeken naar manieren om de luchtkwaliteit in hun binnenstad te verbeteren. Het instellen van een milieuzone voor dieselvoertuigen is één van de mogelijkheden. In Nederland wordt vanaf 2020 een geharmoniseerd systeem van milieuzones ingevoerd. De registers van de RDW spelen hierbij een belangrijke rol, want daarin staan de gegevens op het gebied van uitstoot en brandstof. Voor vrachtwagens bestaat in Nederland al langer een uniform systeem van milieuzones. In het nieuwe systeem komen er ook zones voor personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s (bestelwagens). Internationaal wordt hard gewerkt aan wetgeving die gegevensuitwisseling voor de toegang tot milieuzones ook internationaal mogelijk maakt.

5. Is zuinig ook altijd schoon?
Dat is een misverstand. Niet alle zuinige auto’s zijn schoon en het omgekeerde is ook waar. Of neem autobanden. Een band met een behoorlijk profiel en slap rubber remt het beste. Maar zo’n band maakt veel herrie en veroorzaakt veel fijnstof. Het blijft dus altijd balanceren tussen veiligheid, comfort en duurzaamheid.

Bron: RDW 27 december 2018