Herinnering APK


Herinneringsbrief van de RDW per post

Zes weken voordat de APK op uw voertuig vervalt, stuurt de RDW u een brief per post om u te herinneren aan de APK-vervaldatum van uw voertuig. U blijft als eigenaar van een voertuig altijd zelf verantwoordelijk om een voertuig op tijd te laten keuren.

Herinneringsbrief in uw Berichtenbox

Heeft u een Berichtenbox aangemaakt op MijnOverheid en u heeft aangegeven hierin post van de RDW te willen ontvangen? Dan ontvangt u de APK-herinneringsbrief niet per post, maar in deze Berichtenbox. Het kan zijn dat u de APK-herinneringsbrief al via de Berichtenbox heeft ontvangen zonder dat u hiervoor bewust gekozen heeft. Dat kan het geval zijn als u voor correspondentie met bijvoorbeeld de Belastingdienst een Berichtenbox heeft aangemaakt. Bij het aanmaken van een Berichtenbox ontvangt u namelijk standaard automatisch post van alle deelnemende organisaties in uw Berichtenbox. Wilt u de post van de RDW toch liever op papier ontvangen? Dan kunt u dit bij de Instellingen van uw  Berichtenbox op mijn.overheid.nl aangeven.

Melding per e-mail

Wilt u per e-mail bericht ontvangen als de APK-herinneringsbrief in uw Berichtenbox zit?Geef dan op mijn.overheid.nl bij Instellingen uw e-mailadres op.

RDW App

RDW voertuig app

RDW voertuig app

Download de RDW app in uw Appstore. De App is gratis is.
Hierin kunt u uw APK vervaldatum opvragen. U kunt een melding
maken als u herinnert wenst te worden vanaf het moment dat u de auto kunt laten keuren.

Herinnering via COZA  Autokeuringen

Zijn bovenstaande herinneringen niet toereikend geef dan graag bij uw volgende bezoek aan COZA Autokeuringen uw e-mailadres en uw adresgegevens door. Wij zenden u met plezier ook een herinnering via e-mail of post.