Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG)


Gegevensbescherming

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

COZA Autokeuringen gebruikt het kenteken en chassisnummer van uw auto om de APK van uw auto te registreren bij de RDW. Dat gebeurt zowel bij het goed- als bij het afkeuren van uw auto. Daarnaast vraagt COZA Autokeuringen, zodra u de auto ter keuring bij ons aanbiedt of wij uw naam, adres- dan wel e-mailgegevens mogen gebruiken voor het verzenden van de APK-herinnering voor uw auto.

De APK-herinnering is de enige communicatie waarvoor COZA Autokeuring uw persoonsgegevens zal gebruiken. Dit gebeurt 1x per jaar ca. 6 weken voor het verlopen van de  APK. Indien u tussentijds informatie over ons wenst te ontvangen volgt u ons dan op social media of bezoek onze website.

De procedure is als volgt:

  • Wij leggen de volgende gegevens vast in ons adressenbestand: uw achternaam, voorletters, straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats en eventueel uw e-mailadres
  • Zodra u uw e-mailadres doorgeeft en dit is nog van toepassing op de datum van verzenden dan ontvangt u de herinnering per e-mail
  • Indien u geen e-mailadres doorgeeft, of het e-mailadres blijkt niet bereikbaar op het moment van verzenden dan ontvangt u de herinnering per post
  • Indien er tussen de registratie van uw gegevens en het verzenden van de APK-herinnering een wijziging optreedt zoals een verhuizing of verkoop van de auto dan wordt dit niet automatisch veranderd ons systeem. U bent dan zelf verantwoordelijk om dit telefonisch en/of schriftelijk aan ons door te geven.
  • Indien u geen herinnering meer wenst te ontvangen dan kunt u zich ten alle tijden telefonisch en/of schriftelijk uitschrijven.

Als u niet wenst dat u persoonlijke gegevens worden opgeslagen dan ontvangt u van ons ook geen APK-herinnering. De door u aan ons verstrekte persoonsgegevens zullen niet voor andere doeleinden gebruikt worden dan het verzenden van de APK-herinnering. Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.