Neutraal keuren


COZA Autokeuringen keurt sinds het eerste uur volledig neutraal en onafhankelijk. Het keuringsstation staat volledig aan de kant van de klant en heeft geen belang bij reparaties die voortvloeien uit een mogelijke afkeur. De uitvoering van de APK in Nederland is uniek in Europa. In de ons omringende landen wordt de APK uitgevoerd door speciale keuringsinstanties. Het is dus van groot belang dat de keuring transparant blijft en dat deze niet geleid wordt door commerciële belangen van garagebedrijven. Om de kwaliteit op peil te houden worden APK bedrijven zeer regelmatig bezocht door steekproefcontroleurs van de RDW. Zij controleren de APK-keurmeesters middels steekproeven of zij hun werk goed uitvoeren. Dit gebeurt zowel bij goedgekeurde als afgekeurde auto’s.